CONEIXEMENTS, CURSOS I TALLERS, TARDA

Llengua de signes catalana (dif. nivells)

10 març , 2024  

Amb aquest taller intentarem introduir-nos en un món nou: sortir de la linealitat i seqüencialitat de les llengües orals per endinsar-nos en l’estimulant món de les llengües visuals. Treballarem l’expressió facial i corporal d’una manera lúdica.

» Bàsic 2:  Dimarts, 19.30-20.45h
» Intermedi:  Dimarts, 18.15-19.30h
Preu: 62* (10 classes, inclou material didàctic)
Data d’inici: 10 abril
Imparteix: Mireia Angulo, especialista en llengües i educació, i pedagogia terapèutica.


Comments are closed.