#PARTICIPACIÓ I GOVERNANÇA

Acta comissió de gestió 23-05-24

31 maig , 2024  

El passat dijous 23 maig vam tenir reunió amb la comissió de gestió per portar a debat i consensuar el projecte de cara a 2025 en endavant, donat que el casal surt a concurrència pública durant aquest any. Hi ha satisfacció amb el projecte que estem duent a terme però, tot i així, es van realitzar diferents propostes que entomem per incorporar al projecte, entre les que destaquem:

  • Es considera que el Casal hauria de tenir un paper més actiu als espais de participació proposats per Districte o Ajuntament, en tant que s’entén que som coneixedors del nostre entorn, però alhora, pont amb l’administració.
  • Es considera que s’hauria de potenciar la comissió de gènere i les activitats relacionades/proposades per aquest grup.
  • Es considera que s’hauria de visibilitzar la feina que es fa a la Xarxa Antirumors del Poblenou, ja que s’hi dediquen molts recursos però no hi ha retorn del què es fa.

Et deixem els documents complementaris:

📎 Acta completa (en període d’esmenes fins al 7/6)


Comments are closed.