#QUEDATACASA, General, Vídeo-tastets de classes

Country a casa!

24 març , 2020   Video

Mai és tard per aprendre alguns passos de country! Us deixem una serie de vídeos per anar fent a casa. 

– VÍDEO 1: BALL: CSI; COREOGRAF: GiP; 32T – 4P; RESTART: P10 T28: 

– VÍDEO 2: BALL: GHOST TOWN; 32T – 4P; RESTART: P12 T16; FINAL: P15 T16. 

– VÍDEO 3: BALL: WELLCOME HOME COREOGRAF: ADRIANO CASTAGNOLI; 32T 4T; PONTS: Ps 4 i 10 al final

– VÍDEO 4: BALL: GOOD MEMORIES; COREOGRAF: ADRIANO CASTAGNOLI; 64T 2P; PONT: P2 16T; RESTART: P5 T32; FINAL: P7

– VÍDEO 5: BALL: PRECIOUS TIME; 32T 4P

– VÍDEO 6: BALL: MOM; COREOGRAF: NEUS LLOVERAS; 64T 1P; PONTS: Ps 4 i 7 (32 tag 32); TAG: P4 Final; FINAL: P8

– VÍDEO 7: BALL: COUNTRY AS CAN BE; 32T

– VÍDEO 8: BALL: SWEET ERIKA; COREOGRAF: MONTSE SWEET; 64T – 2P; TAG: P4 – 8T; FINAL: P12

#Quedatacasa, però no et rovellis!

 


Comments are closed.